Uddannelsesprogram for yngre læger

Uddannelsesprogrammet følger de retningslinjer , som er udstukket af Dansk Selskab for almen medicin. Denne udgave er fremhævelse af specielle forhold, som gælder for vores praksis. Praksis forhold: Der er en fast læge:  Eva Gjessing og social og sundhedsassistent Gitte Beck og  social og sundhedsassistent Helle Christensen . Arbejdsgangen og arbejdstider: Vi begynder kl. 8 og slutter kl. 16, om onsdagen kl. 17. Ugeprogrammet fastlægges for den yngre læge, så det passer med den overenskomstmæssige arbejdstid. Vi har telefontid mellem kl. 8 og 9.

Vi har planlagte konsultationer og akutte tider mellem kl. 09.00 og 12.15, de akutte konsultationer aftaler vi samme dag i telefontiden mellem kl. 8 og 9. Fra kl. 13.00 til 13.30 holder vi frokost. Fra kl. 13.30 til ca. 15.30 har vi konsultationer igen. Hver onsdag har vi personalemøde mellem kl. 9.00 og 9.30 og ca. 1 gang om måneden har vi sat 2 timer af til udarbejdelse af procedurer vedrørende behandling af kroniske sygdomme og andre planlagte emner som er relevant i en praksis. Sygebesøg kører vi hver onsdag mellem kl. 12 og 13.00 og de andre hverdage i frokostpausen hvis det ikke kan vente til en onsdag. Personalet består af 2 klinikassistenter der er  sosu assistenter, den ene sosu assistent er også  regnskabschef og den anden tager sig primært af sygeplejen. De tager blodprøver, ekg, lungefunktionsundersøgelser og har selvstændige konsultationer efter aftale med lægerne. IT system : XMO.

UDDANNELSESTILBUD FOR YNGRE LÆGER: Den første uge er kalenderen blank. Der gives introduktion til journalsystem og den yngre læge sidder hos tutor. Efter nogle dage kan lægen selv have konsultationer. Ved telefonkonsultationer vil tutor i begyndelsen siddde ved siden af. Efterhånden vil den yngre læge få selvstændige konsultationer og der vil afsættes nok tid (1/2 time) i begyndelsen.

Uddannelseslægen kan til en hver tid søge hjælp. Der vil blive taget hensyn til sværhedsgraden af konsultationerne. Vi vil være opmærksomme på, at undgå patienter kun kommer til skiftende yngre læger over tid. Efter 1-2 uger gennemføres introduktionssamtalen. Den samtale og efterfølgende vil gennemføres efter de gældende retningslinjer. Samtalerne gennemføres med tutor. Der er daglige konferencer, hvor konsultationer gennemgås efter behov og fast 1/2 time dgl. Der undervises i løbet af ansættelsesperioden i udvalgte sygdomme og procedurer med relevans for almen praksis. Der er mulighed for at have dage udenfor praksis med henblik på at besøge udvalgte speciallæger.

Vi har flere bøger i klinikken med relevans for almen praksis og bruger ellers Lægehåndbogen.dk via sundhed.dk og DSAMs vejledninger ligger på alle computere. Uddannelsen bygger på MÅLBESKRIVELSER, som er spesifikke for hvert uddannelseselement. Der skal udarbejdes en individuel UDDANNELSESPLAN, og vi forventer at den yngre læge selv medbringer udkast hertil til introduktionssamtalen. Den skal beskrive hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil. Vi forventer at den yngre læge til hver af de formelle samtaler i løber af opholdet hos os medbringer opdateret plan.

Vi vil leve op til målbeskrivelsens krav om kompetencevurderinger som uddannelseslægen booker ind i kalenderen.